top of page
PURPLE.png

moje pomoc

Jsem šamankou trojí síly. Má první síla pochází z otcovy rodové linie a druhou jsem zdědila po předcích mé maminky.

V obou těchto liniích se vyskytovali mocní šamani. Třetí síla mi byla seslána na přímo a je to síla bohyně Zelené Tary.

Provádím tyto druhy silového působení:

RITUÁLY

Rituál slouží k očištění od temných a převtělených duchů, ďáblů a prokletí. Během tohoto procesu dochází k čištění těla.

ENERGETICKÁ LÉČBA NA PŘÍMO / NA DÁLKU

Působením energie skrze mé tělo, jsem schopna pomoci člověku s poškozením mozku nebo srdeční chorobou.  Umím rovnat křivé páteře nebo je odblokovat.  Co se týká duševních poruch, umím odstraňovat sebevražedné sklony,

schizofrenii nebo deprese.

MŮŽU A UMÍM TAKÉ POMOCI S PRODLOUŽENÍM ŽIVOTA

Tento druh působení lze aplikovat jen u vybraných jedinců.

PODPORA VZTAHŮ, PODNIKÁNÍ A HOJNOSTI

Dokážu pomoci, když se životní záležitosti zaseknou a nehnou se z místa (prodej domu, pozemku). Umím napomáhat plnění přání, sloužících k blahu daných osob. Zásadně však nepomáhám nikomu, kdo by chtěl ubližovat ostatním lidem nebo chtěli pomoc,
na úkor někoho jiného.

ODSTRAŇOVÁNÍ NEGATIVNÍCH ŽIVOTNÍCH UDÁLOSTÍ

Tento druh pomoci se týká lidí, kterým hrozí dopravní nehody či úrazy.

Tuto službu vyžadují především muži.

ZVÝŠENÍ SEXUÁLNÍ ENERGIE A ATRAKTIVITY

bottom of page